Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen, maar het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als dit zo is horen we dit graag van u om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Een oplossing zoeken met de praktijk

Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie persoonlijk bespreekt met de betreffende medewerker van de praktijk. Ook kunt u uw klacht indienen via het Klachtenformulier. Deze kunt u per post of via email (info@otaredianramdin.nl) naar de praktijk sturen. Na ontvangst van uw klacht zal de betreffende zorgverlener, één van de huisartsen of onze klachtencoördinator binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

Een onafhankelijk klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris te bereiken via HADOKS.

De geschillen commissie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de 161222_praktijkfolder_huisarts_wkkgz_def vinden van de SKGE.